ELECTRONIC COMPONENTS
COMPUTER DATA STORAGE & MEMORY
LED MODULES & SCREENS
LED LIGHTING & EFFECTS

AMPLIFIER ICs




LM358N dual OP-AMP

DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: LM358N (ST)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διπλός τελεστικός ενισχυτής,
θήκη DIP8







AN1324 Panasonic quad op-amp



QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: AN1324 (PANASONIC)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τετραπλός τελεστικός ενισχυτής,
θήκη DIP14





ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ: 000000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: